Carl Henrik Schelp
Verksamhetsansvarig kirurg.
Leg. läkare, specialistläkare i kärlkirurgi- och allmänkirurgi.

Medlemskap:
Svenska läkarföreningen, Svenska läkarsällskapet, Svensk kirurgisk förening, Den norske legeforeningen, Norsk kirurgisk forening, Norsk karkirurgisk forening, European soceity og vascular and endovascular surgery, European venous forum EVF, Skandinaviskt venforum SVS.

Torbjörn Jonung
Överläkare, Professor i kärlkirurgi.
Leg. läkare, specialistläkare i kärlkirurgi- och allmänkirurgi.

Medlemskap:
Norsk kirurgisk forening, Norsk karkirurgisk forening, Skandinavisk veneforum, Svensk kirurgisk forening, Svensk karkirurgisk forening, European Soceity of Vascular surgery (ESVS).

Åderbråckakademin Sverige

Åderbråckakademin Sverige är en kärlkirurgisk specialistklinik med inriktning på modern åderbråcksbehandling. Vi finns i på Ribersborg i Malmö, men även i Linköping och Oslo.

Sedan 2010 har vi bedrivit konsultverksamhet åt flera av Skandinaviens största privata vårdgivare, och sedan 2015 har vi egen klinik i Malmö.

Vår klinik är helspecialiserad på modern åderbråckskirurgi, men vi utför även andra mindre kirurgiska ingrepp.

Vi erbjuder generösa öppettider (Måndag–Tisdag 9–16, Fredag 9–17). Vi har möjlighet till snabb bedömning och korta väntetider till behandling. På åderbråcksoperationer erbjuder vi 12 månaders garanti.

Team

Vårt team bestående av specialistläkare och sköterskor med lång erfarenhet inom vården.

Service

All-in-one: Diagnostik, rådgivning och behandling

Hos oss får du ett komplett och personligt behandlingsupplägg. Vi erbjuder diagnostik med modern utrustning. Vi ger rådgivning om behandlingsalternativ och skräddarsyr bästa behandlingen för just dig. Vi erbjuder kostnadsfri kontroll av behandlingsresultat samt 12 månaders garanti på utförda operationer.

Surgeons Preparing Equipment For Surgery

All behandling utförs som dagkirurgi med lokalbedövning:

Vår service tjänar din hälsa och ditt välbefinnande. Genom användandet av en rad moderna tekniker vid åderbråckskirurgi, upplever du som patient endast en obetydlig kroppspåkänning under behandlingen. Många jämför den med ett ”tandläkarbesök”. Idag kan alla åderbråck behandlas i lokalbedövning. Detta medför att du kort efter avslutad behandling kan gå hem och leva som vanligt igen utan begränsningar. ”Vi lånar dig endast 1 timme” …

CEAP-klassifikationen av åderbråck

För att kunna bedöma allvarlighetsgraden av åderbråck, så använder vi oss av den internationella CEAP klassifikationen. Utifrån de kliniska fynd man gör vid den kärlkirurgiska undersökningen, kan man avgöra om det föreligger en medicinsk indikation till behandling eller inte. Oftast är det patienter med kronisk bensvullnad (C3), hudförändringar (C4) eller kroniska bensår (C5-C6) som får landstings- eller försäkringsfinansierad behandling. I några enstaka fall kan även patienter i stadium C2 kvalificera sig för behandling. I dessa fall är det enbart besvären som styr behandlingsindikationen.

Vi erbjuder behandling vid alla stadier av åderbråck enligt CEAP- klassifikationen.