Våra värderingar

Kirurgicentrum Öresund ser globalt, men agerar lokalt, väl medvetna om vår roll och våra möjligheter att bidra till en bättre hälso- och sjukvård. Sammantaget, så är det just våra värderingar som gör oss till vilka vi är och hur vi agerar och beter oss i allt vi företar oss.

Omtanke, engagemang, professionalism och nytänkande är grundelementen i Kirurgicentrum Öresunds värderingar.

Patienten står i centrum, där vår kunskap, medkänsla och ansvar omger denna. Hos oss är hög kompetens och utveckling av medarbetarna lika med ett framgångsrikt vägval. Hög kvalitet och trygghet tillika grundfundament i verksamheten. Som entreprenör kan vi alltid bli bättre. Vi arbetar stadigt med förbättring och optimering i våra arbetsflöden.