STEAM (vattenånga) (CermaVein)

Steam används precis som laser, radiofrekens och biologiskt lim till att effektivt behandla den stora- eller lilla rosvenen (V saphena magna/ v saphena parva). Vattenånga med en temperatur på ca 120 % förs in genom en kateter, och sluter effektivt den sjuka ådran/ venen. Steam kan också med fördel användas hos de med återfall av åderbråck efter tidigare operationer.