Skum (Foam)

Substansen man använder vid sklerosering heter Aethoxysklerol (Polidecanol). Genom injektion med en tynn nål direkt i ådran uppstår en lokal inflammation i åderväggen, som leder till att denna sluter sig, och efter flera veckors tid gradvis tillbakabildas och försvinner. Detta är som oftast helt smärtfritt. Effekten är att syretransporten till åderväggen reduceras kraftigt, och att denna på så sätt förstörs och bryts ned. Vi använder denna metod vid recidiv åderbråck. Som primärbehandling ägnar sig behandlingen inte, då vetenskaplig studier visar på en betydligt sämre hållbarhet än användandet av laser, radiofrekvens, steam eller biologiskt superlim.