Frågor & Svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren runt åderbråck

Vad är åderbråck?

Åderbråck är utvidgade blodådror, vener, som ligger direkt synliga under huden. Orsaken till att dessa uppstår beror på en kombination av försvagad och utvidgad venvägg och läckage över venklaffarna som finns i benen. Detta ”läckaget” leder till att blodflödet tillbaka till hjärtat blir ineffektivt. Det uppstår ett ökat tryck i vensystemet i benet, som i sin tur för till utveckling av åderbråck.

Vilka symtom är vanliga?

Vanliga symtom vid åderbråck är tyngdkänsla, spänningskänsla och trötthetskänsla i det aktuella benet. Några personer utvecklar också klåda, ömhet och värk lokalt runt åderbråcken. Besvären har ofta en tydligt dygnsvariation och ökar ofta under dagen. Besvären lindras ofta när man ligger ned, eller använder stödstrumpa.

Vanliga frågor – FAQ

Är åderbråck ärftligt ?

Ja, ca 80 % har anhöriga med åderbråck.

Var tar blodet vägen när man opererar bort vener/ ådror ?

95% av tillbakaflödet av blod till hjärtat från benen går via det djupa ådersystemet/vensystemet. Åderbråck bildas i det ytliga ådersystemet, som kan behandlas utan risk för konsekvenser på blodomloppet.

Kan åderbråck komma tillbaka?

Åderbråcksjukdom är en kroniskt sjukdomstillstånd, där benägenheten att utveckla åderbråck inte hämmas av en operation. Flera studier visar att risken för tillbakafall i ett opererat område ligger på runt 5-10 %.

Vad händer om jag inte behandlar mina åderbråck?

Åderbråcken har tendens att öka i storlek och omfattning med tiden, och obehandlade åderbråck kan föra till kroniska hudförändringar (pigmentutslag, eksem) och ökad risk för ytlig ventrombos (tromboflebit) (lokal inflammation). Svårläkta bensår kan också uppstå på grund av obehandlade åderbråck.

Vilka moderna tekniker finns på marknaden och vilka fördelar har dessa jämfört med en ”klassisk operation” / hög ligatur-stripping ?

Fördelarna med modern behandling kan kort sammanfattas: Effektiva, trygga, skonsamma. Behandling utan behov av narkos. Ofta inte behov av sjukskrivning. Raskt tillbaka i den normala vardagen.

Vilken metod rekommenderas jag?

I samråd med din kärlkirurg utformas en individuell behandlingsplan, som inte bara tar hänsyn till din specifika anatomi, utan också dina önskemål.

Hur lång tid tar en åderbråcksoperation?

ca 20-40 minuter.

Kan man operera båda benen samtidigt ?

Ja, det kan man. Hos oss utförs nästa hälften av alla behandlingar på båda benen samtidigt. Man kan som oftast gå på jobbet dagen efter operationen.

Får jag ärr efter behandlingen?

Nej! Mikrosnitten i huden varierar från 0.5-2 mm.

Hur kontrollerar man placeringen av katetern i ådran under operationen?

Införandet och placeringen av katetern under huden utförs med hjälp av ultraljud under operationen. Detta innebär att kirurgen hela tiden har full översikt över ådrorna under behandlingen.

Vad är sklerosering?

Vid sklerosering injicerar man små mängder av substansen Aethoxysklerol i kärlbristningen eller åderbråcket. Detta leder till att det bildas en liten blodkoagel i som tätar igen ådran/venen. Effekten blir att syrgasförsörjningen till kärlväggen stryps, och att kärlet långsamt skrumpnar bort.

Vilka är bieffekterna vid sklerosering?

Relativt ovanligt, men i några fall kan det temporärt uppstå en svag brun missfärgning i huden över den behandlade kärlbristningen. Det tar ofta månader före denna försvinner.

Är sklerosering smärtfullt ?

Injektionen utförs med de allra tunnaste nålar som produceras. Detta medför minimalt med obehag under behandlingen. Lokalbedövning är aldrig nödvändigt.

Vad bör jag tänka på efter en sklerosering ?

Normal daglig aktivet kan återupptas direkt efter behandlingen. Vi rekommenderar stödstrumpa i 1 vecka. Du bör undgå direkt solexponering samt bastubad de första 3-4 veckorna efter behandlingen.

Hur länge bör jag bruka stödstrumpor ?

1 vecka efter behandling