Garanti

Kirurgicentrum Öresund erbjuder en 1 årig behandlingsgaranti.

På bakgrund av våra goda resultat av modern behandling av åderbråck, erbjuder vi gratis reoperation inom ramen för vår kvalitetshantering, om du som patient skulle få påvisat en rekanalisering av en behandlad venstam.