Kvalitet

Alla moderna behandlingstekniker som vi erbjuder våra patienter är vetenskapligt beprövade och dokumenterade samt effektiva och trygga att använda. Alla operationer hos oss utförs av specialistläkare i kärlkirurgi. Vi följer nationella- och internationella riktlinjer gällande både indikationer och tekniker vid behandling av åderbråck. Genom vår kvalitetsmanagement sörjer vi för att alla undersökningsfynd samt behandlingsdata dokumenteras och lagras i våra journaler. Ultraljudsbilder och journalanteckningar kan tillhandahållas om så önskas.

Genom vår postoperativa kontrollupplägg säkerställs ett gott behandlingsresultat. Kontroll av behandlingsresultat samt eventell tilläggsbehandling är inkluderat i priset.